Сменяме колата, но си запазваме номера като при телефоните

Сменяме колата, но си запазваме номера като при телефоните

Собствениците на леки коли ще могат да си запазят регистрационния номер при продажба и да го сложат на новия си автомобил. Това предвиждат промените в Закона за автомобилните превози, приети от депутатите на второ четене.
Запазването на номерата на колите, както сега е с мобилните телефони, ще е възможно след заплащане на такса, която към този момент е 1000 лв. според Закона за държавните такси в службата за регистрация на МВР. Това право обаче ще бъде валидно в определен срок, който ще бъде описан в наредба. Изисква се и подаване на заявление за запазване на табелите.
Тротинетките вече няма да се движат по тротоарите, максималната им скорост се ограничава до 25 километра в час, а водачите трябва да са на възраст над 14 г., предвижда друг текст в ремонтирания ЗАП.
Все по-търсените ековозила могат да се движат по изградена велосипедна инфраструктура, а при липса на такава – възможно най-близо до дясната граница на платното за движение, както и по пътища и улици с максимално допустима скорост 50 км.
Водачите са длъжни да ползват светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото в тъмните часове на денонощието или при намалена видимост. Тротинетките пък трябва да бъдат оборудвани с бяла или жълта различима светлина отпред и устройство за излъчване на червена светлина отзад. Водачите до 18 годишна възраст трябва да ползват каска.
Промени има и в таксиметровата дейност. Ако такси вози пътници без включен апарат, автомобилът ще се спира от движение за 1 г. Същото важи и за такситата без лиценз.
Създава се единен публичен таксиметров регистър към Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Тъй като общините издават разрешителните за всеки автомобил, оттам ще се издават и удостоверенията за таксиметрова дейност. Поправките влизат в сила от 1 януари 2021 г.
Прецезират се и разпоредбите относно нерегламентирания превоз. Освен спиране от движение на превозното средство вече ще се отнема и книжката на водача. За да се извършва обществен превоз пък е необходим лиценц и разрешително. Споделеното пътуване остава разрешено, тъй като за него водачът не получавал заплащане. Изменение има и в санкциите.
На превозвач или на лица, извършващо превози за собствена сметка, които не са осигурили правилното функциониране на тахографа, ще се налага имуществена санкция от 1000 вместо 3000 лв.
Ако пък не съхраняват тахографските листа, разпечатките и извлечените данни от дигиталния тахограф или картата на водача за период 365 дни или отказват да ги предоставят за проверка от контролните органи, ще се налага имуществена санкция в размер на 2000 лв., вместо 5000 лв.
На водач на МПС, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари и не представи в момента на проверката издадения лиценз, заверено копие на лиценз на Общността, разрешението, документа за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон или от подзаконовите нормативни актове по прилагането му ще се наказва с глоба от 100 лева, вместо 500 лв.
Регламентират се и превозите с атракционна цел – те вече ще трябва да получат разрешение от общините, както и да им бъде определен маршрут, по който да се движат. До момента атракционните влакчета не подлежаха на регистрация.
Регламентира се и дейността на „Пътна помощ“ – регистърът им се прехвърля от регионалното министерство към „Автомобилна регистрация“. Ако пък превозното средство е над 12 тона, ще трябва да има тахограф.
Ще бъдат изисквани и всички транспортни схеми, предлагани от общините, да бъдат съгласувани с изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Целта е преустановяване на несъответствието между брой на пътниците и транспорта, с който се извършва превозът./Вестник Марица

Още по темата