Синдикатите и работодателските организации не подкрепят и настояват за оттегляне на проектозакона за „спящите акции“

Синдикатите и работодателските организации не подкрепят и настояват за оттегляне на проектозакона за „спящите акции“


Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе извънредно онлайн заседание, което беше свикано от вицепремиера Марияна Николова.

По втора точка от дневния ред бе обсъден и проекта за Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния депозитар на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, с вносител Министерството на финансите. Синдикалните организации КНСБ и КТ „Подкрепа“ и работодателските в лицето на АИКБ, БТПП, БСК, и ССИ не подкрепят и настояват за оттегляне на проекта на закон, съобщиха от Българска стопанска камара. КРИБ изразиха становище, че в представения проект е необходимо да бъдат нанесени поправки.  

В експозето си пред членовете на НСТС главният секретар на БСК Добри Митрев подчерта, че „този закон е една изключителна несправедливост по отношение на над 2 млн. български граждани, основно хора в предпенсионна и пенсионна възраст“. Според него, законопроектът е „лобистки, противоконституционен, дискриминационен, обслужващ интересите на тесен кръг частно-правни субекти“.

„С този законопроект държавата ни ще даде изключително лош сигнал към всички местни и чуждестранни инвеститори, а цените на борсовите индекси ще спаднат и това няма да е в полза на никого“, подчерта Добри Митрев и допълни, че изготвената оценка на въздействието е „обида към всички четящи този документ“.

„Призовавам МФ да оттегли този законопроект и да потърсим вариант, при който хората да бъдат максимално информирани за възможностите, които съществуват пред тях, да облекчим процедурите“, каза в заключение главният секретар на БСК и информира, че Камарата си запазва правото да сигнализира аргументирано, с един много голям доклад по тази тема Европейския орган по ценните книжа и пазари.

Още по темата