НСИ: С 20 800 човека намалява броят на заетите през декември

НСИ: С 20 800 човека намалява броят на заетите през декември


Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември миналата година намаляват с 20 800 човека, или с 0.9% спрямо края на септември, като достигат 2.23 милиона, изчислиха от Националния статистически институт.

Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в най-пострадалите от коронавируса икономическите дейности – хотелиерство и ресторантьорство – с 14.2% (което може да се обясни и с края на летния сезон), селско, горско и рибно стопанство и административни и спомагателни дейности. 

В същото време увеличение на наетите има в здравеопазването и социалната работа и образованието. 

И в сравнение с края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение у нас също намаляват – с 60 300 човека, или с 2.6 на сто. Най-много освободени има в икономическите дейности хотелиерство и ресторантьорство – с 25 900 човека, преработваща промишленост – с 22 400, и търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – с 9200. Най-голямо увеличение на наетите има в здравеопазването и социалната работа – с 6300, и в създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – с 6200. 

Средната брутна месечна работна заплата за октомври миналата година е 1 442 лв., за ноември – 1 402 лв. и за декември – 1 468 лева.

 

Още по темата