Община Карлово ще си партнира с висши учебни заведения

Община Карлово ще си партнира с висши учебни заведения

Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ и Университетът за национално и световно стопанство /УНС/ сключиха на 4 юни меморандум за сътрудничество. Документът подписаха председателят на Управителния съвет на НСОРБ и кмет на община Велико Търново инж. Даниел Панов и ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров, в присъствието на д-р Емил Кабаиванов – член на УС на сдружението и кмет на община Карлово, както и негови колеги от ръководния орган на НСОРБ.
Меморандумът създава рамка за взаимодействие и кариерно развитие и реализация на студенти от ВУЗ-а чрез посещения в общини, организация на учебни практики и стажове, участие в съвместни дискусии по важни за местното и регионално развитие проблеми. От своя страна УНСС предоставя възможност за кариерно развитие на служители от общински структури, за изготвяне на специални магистърски програми по заявка на общините и за продължаващо научно развитие в докторантските програми на университета.
Новосформираните Регионални съвети за развитие ще бъдат управлявани от кметове, а новият програмен период поставя пред общините задачата да бъдат намерени подходящи механизми за развитие на трайни партньорства между самите тях, стана ясно след подписване на меморандума.
Споразумението е поредна стъпка от програмата на НСОРБ за по-тясно сътрудничество с престижни висши училища, предоставящи обучение в областта на местното самоуправление и публичната администрация. Сред потвърдилите готовност за партньорство със сдружението са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Университетът за архитектура, строителство и геодезия, Икономически университет Варна, Стопанска академия „Д. Ценов“ в Свищов.
След подписване на меморандума, д-р Кабаиванов участва в заседанието на Управителния съвет на НСОРБ. Членовете на УС направиха преглед на мястото на местното самоуправление в програмите на политическите партии, регистрирани за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори. Изводът бе, че темата за перспективите пред българските общини присъства в преобладаваща част от програмните документи на повечето политически сили, но липсата на задълбочена визия за развитието на регионално и общинско равнище не дава основания за оптимизъм, че местната власт е разпозната като реален и важен фактор в управлението на държавата.
УС прие решение НСОРБ да възложи на екип експерти разработването на възможни модели за промени в данъчното законодателство, които да позволят формирането на обективна представа за въздействието на предлаганата от НСОРБ промяна за преотстъпване на 2% от данъка върху доходите на физически лица на общините. Това ще бъде и една от първите теми, в които НСОРБ ще партнира с УНСС в рамките на подписания по-рано днес меморандум за сътрудничество.
В дневния ред на заседанието беше и обсъждането на предстоящото Общо събрание на Сдружението, Годишна среща на местните власти през 2021 г. и други инициативи за местните изборни лица.
Дългосрочна стратегия за работа с населените места, която да бъде базирана на задълбочен анализ на опита на общините и ясна визия за реалните проблеми и възможностите за тяхното преодоляване ще подготви НСОРБ. Сдружението има категорична позиция по отношение на децентрализацията, но стратегията ще даде поглед относно приложимостта на различни законодателни аспекти и рисковете за устойчивост на бюджета. Концепцията на НСОРБ ще бъде разработена с оглед новата визия на ЕК за активно включване на гражданите при вземането на решения за развитието на селищата и визията за Новия Европейски Баухаус.
 

Още по темата