Ще бъде облекчен режимът за преминаване на тежкотоварните камиони през граничните пунктове

Ще бъде облекчен режимът за преминаване на тежкотоварните камиони през граничните пунктове


Обсъдени бяха нови мерки за подпомагане на автомобилните превози на товари. Това стана на среща, организирана по инициатива на министъра на транспорта Росен Желязков.

Дискутирано бе облекчаването на режима за преминаване на тежкотоварните камиони през граничните пунктове. Основните притеснения на представителите на сектора са свързани с образуването на километрични опашки от камиони по българските граници. Постигнато беше съгласие всички отговорни институции, съвместно с бранша, да проучат възможностите и да координират реорганизирането и оптимизирането на проверките, извършвани на граничните контролно-пропускателни пунктове, свързани със спазването на правилата за движение по пътищата, заплащането на изминато разстояние и други, установени в европейското законодателство. Разгледано беше и предложението за намаляване на административната тежест при събирането на глобите, така че да има по-голяма ефективност без това да създава затруднения на превозвачите.

Браншовите организации представиха идеята в дългосрочен план да бъдат изградени буферни паркинги за тежкотоварни камиони, в близост до граничните пунктове, където при възможност да се извършват и съвместни проверки.

Разгледани бяха и възможностите за адаптиране на мярката 60 на 40 към транспортния бранш. Към момента транспортните компании не могат да покрият установените критерии, тъй като естеството на работа, свързана с превозите на товари, не позволява на работодателите в сектора да установят непълно работно време на служителите си.

Участие в разговорите взеха представители на браншовите организации в автомобилните превози на товари, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Агенция „Митници“ и Агенция „Пътна инфраструктура”.

Още по темата