СЕМ даде висока оценка за професионализма в БНР при отразяването на протестите

СЕМ даде висока оценка за професионализма в БНР при отразяването на протестите


Съветът за електронни медии даде висока оценка за професионализма в БНР при отразяването на антиправителствените протести с представянето на многообразие от гледни точки.

С четири гласа „за“ и един „въздържал се“ членовете на СЕМ приеха отчета на генералния директор на  БНР Андон Балтаков за първите шест месеца от мандата му. Той акцентира върху постигнатата устойчива работна атмосфера, свобода на изказа и стабилизиране на финансовото състояние на Общественото радио.

При представянето на отчета пред Съвета за електронни медии генералният директор на Българското национално радио Андон Балтаков подчерта, че в първите шест месеца от мандата му заедно с ръководния си екип са изпълнили три приоритетни задачи: „Да се установи спокойна, устойчива и предвидима атмосфера за работа и творчество. Да уталожим и намалим нивото на страх у хората, не само свобода на изказа, което е основно за Българското национално радио, но и свобода на творчеството. И третото е да се стабилизира финансовото здраве на организацията“.

Стана ясно, че Балтаков е провел среща с финансовия министър Кирил Ананиев и очаква да бъде предоставена възможност предвидени за капиталови разходи 3 милиона лева за годината да бъдат преструктурирани в разходи за издръжка.

„Докато не получа официалното разрешение от Министерството на финансите да ги използвам тези пари, все пак е малко рисково, но вече си имам разчетите, така че съм изключително спокоен по отношение за заплатите, за изплащането на всички задължения, които имам като ръководител, за допълнителните материални стимулирания“, заяви генералният директор на БНР.

Заради коронакризата приходите на радиото са с близо 1 200 000 лева по-малко от първоначално планираните. Председателят на СЕМ Бетина Жотева подчерта значението на създадената устойчива работна атмосфера в Радиото. „Благодаря за това, че в Радиото вече е спокойно и благодаря за това, че идваме на работа и ние без страх, че някой ще дойде да чука пред вратата и ще ни изпращат ужасни писма. Докато казват на БНР „Радиото“, значи всичко е наред“, отбеляза тя.

Отчетът на генералния директор за първите шест месеца от мандата на Балтаков беше приет с четири гласа „за“ – на Бетина Жотева, София Владимирова, Галина Георгиева и Ивелина Димитрова. Розита Еленова гласува „въздържал се“.

Още по темата