Спряха конкурса за концесионер на летище „Пловдив“

Спряха конкурса за концесионер на летище „Пловдив“


Правителството прекрати процедурата за определяне на концесионер на летище Пловдив, защото се оказа, че кандидати – няма. 

Това е втори опит за отдаване на концесия на пловдивското летище. Процедурата беше открита по време на пандемията от коронавирус – 28 февруари 2020 г. Последва трикратно удължаване на срока за подаване на оферти. Последният беше до 23 февруари 2021 г.

„Нито един кандидат не е подал оферта, не е имало и искане за ново удължаване на срока. По тази причина процедурата е прекратена“, се казва в правителственото съобщение.

Предвижда се да бъде извършен независим анализ относно целесъобразността и възможностите за откриване на нова процедура за възлагане на концесия, като се вземат предвид тенденциите за развитието и възстановяването на авиационната индустрия вследствие на пандемията от COVID-19.

Преди седмица служебният министър на транспорта Георги Тодоров каза, че ще прекрати процедурата за концесия на летище „Пловдив“ – по вече горепосочените причини. На 10 юни министърът каза, че „няма заинтересовани кандидати, защото от една страна сделката не е достатъчно атрактивна, а от друга въздържанието на бизнеса е вследствие на пандемията“.

Още по темата