Подмениха захранващия водопровод за Карлово

Подмениха захранващия водопровод за Карлово

Захранващият водопровод за гр. Карлово от ПС „Дъбене“ Е 546 в района на военното поделение е амортизиран и с множество аварии. „Водоснабдяване и канализация „ ЕООД  – гр. Пловдив изготви проект и реализира със собствени средства, подмяната на участък от 52 м на същия водопровод с PEHD ø 500/10, който е до устоите на пътен мост. Ремонтът е с висока степен на сложност, породена от постоянно течаща вода и близостта на фундаментите на моста. Подмяната на силно компрометирания участък гарантира качеството и непрекъснатостта на водоснабдяването на гр. Карлово.
Обектът се реализира съвместно с община Карлово, с която „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив поддържа ползотворно сътрудничество.

Още по темата