До края на 2020 г. по сметките на фермерите ще постъпят 1.7 млрд. лева

До края на 2020 г. по сметките на фермерите ще постъпят 1.7 млрд. лева


Добивът на пшеница тази година е между 4.6 млн. и 4.7 млн. тона по оперативни данни. За местно потребление – изхранване, хляб, фуражи, семена, потреблението, са необходими около 1.5 млн. тона.

До края на календарната 2020 г. по сметките на фермерите ще постъпят 1.7 млрд. лв., съобщи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Това е станало възможно с финансови инструменти, които са предоставени от Европейската комисията по предложение на България.  Именно поради тази причина е станало възможно и програмирането на мярка Covid-19. „Възможността, която ЕК ни предостави, бе да прехвърлим бюджет от Програмата за развитие на селските райони за 2021 г. към Директните плащания“, отбелязва Танева. Става въпрос за 70 млн. евро повече.

Сега всички стопани, които имат 100% пропаднали площи, ще бъдат обезщетени още от есента. По думите на министър Танева това е най-тежката година за земеделския сектор, като фактор за това е сушата. „В няколко области, предимно в Източна България, сушата на практика предизвика невиждани поражения и в момента добивите са на рекордно ниски нива. Имаме близо 1 млн. пропаднали декара под 100% при зърнено-житните култури“, отбелязва Десислава Танева. За облекчение, улеснение и гарантиране на сеитбата за следващата година, ДФ „Земеделие“ е открил прием по мярката за кредитиране за сеитбата, при по-широки параметри, като общ бюджет и като максимален таван, и като ставка на декар. До 25 лв./дка Фондът кредитира за торове и семена за есенната сеитба.

Министър Десислава Танева съобщи, че добивът на пшеница тази година е между 4.6 млн. и 4.7 млн. тона по оперативни данни. За местно потребление – изхранване, хляб, фуражи, семена, потреблението, е необходимо около 1.5 млн. тона. Т.е. извън вътрешното потребление, страната ни ще има възможност за износ над 3 млн. тона. Предварителните прогнози за общите добиви на слънчоглед и царевица – на слънчогледа са близо 1.5 млн., а на царевицата са над 2.5 млн. тона.

Десислава Танева поясни, че има решение за новия програмен период по-големите общини, с население над 15 хил. души, да преминат в регионалната програма, тъй като бюджетът ще бъде по-голям. Ще се запази прилагането на ПРСР с достъп до финансови средства на единица жител в общините под 15 хил. души.

 

Още по темата