Почиства ли се законно коритото на р. Искър край София

Почиства ли се законно коритото на р. Искър край София


Почиства ли се законно коритото на река „Искър“ след яз. Панчарево – това искат да разберат общински съветници от „Демократична България“ в София.

„Проектът на Столичната община за 1.385 млн. лв. включва изсичане на почти 200 000 кв. м гора, включително над 260 едри дървета, изграждане на временен път с трошенокаменна настилка и изкоп на почти 100 000 куб. м от дъното на реката. Почистването е от края на 500-метровия участък под язовирната стена на яз. Панчарево до началото на корекцията при Летище София“, пише в позиция на обединението.

Предвижда се реката да се канализира в посочения участък, а покрай реката да се изградят временни пътища с широчина 6 метра и 4-метрова трошенокаменна настилка, което ще доведе до изсичането на около 55 декара крайречни гори и храсти.

В регистрите на МОСВ обаче липсват записвания за проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО) , посочват съветниците Методи Лалов и Тома Белев. Изсичането на над 550 дървета не е съгласувано с Комисията по опазване на околната среда, земеделие и гори на СОС.

Още в началото на изпълнението си този проект предизвика силни обществени реакции в с. Герман, включително протест, и изпълнението беше спряно. При проверка на място от общинските съветници Марта Георгиева и Тома Белев се установи, че само в началото на първия етап са изсечени повече от 30 дървета, а временните пътища са изпълнявани без трошенокаменната настилка. Има сигнали за незаконни действия до Басейнова дирекция и от риболовен клуб “Балканка”.

Затова Методи Лалов и Тома Белев сигнализират общинския съвет за притесненията си за нарушения на екологичните закони и предлагат създаването на работни група за проверка на проекта.

„Възниква обосновано съмнение относно законосъобразността на изпълнението на проекта и в частност относно съответствието на предприетите действия с екологичното законодателство, както и относно законосъобразното разходване на парите на данъкоплатците“, пишат двамата съветници до общинския съвет.

Още по темата