Още месец за вписване на тютюнопроизводителите в публичния


Намалява интересът, съответно и площите, за отглеждане на тютюн в последните години. Причините са много, като обезлюдяването на селата, ниските изкупни цени на суровината, затварянето на цигарените фабрики на „Булгартабак холдинг“, забавените плащания на количествата тютюн от търговците… Заедно с това младите отказват да се включат в тази дейност и търсят друго поле на изява в градовете. Отделно са рестрикциите по отношение тютюнопушенето, конкуренцията на вносните цигари, както и на електронните цигари.  

Това е наложило удължаване с един месец на срока за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър за реколта 2021 г., съобщиха от агроминистерството. То е станало със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева.  За това са настоявали и от Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010.

За да се даде възможност на по-голям брой земеделски стопани да спазят нормативната уредба в сектор „Тютюн“,  срокът за подаване на документи се удължава до 30 април 2021 г., включително. Така беше и през миналата година. Регистърът се актуализира всяка година и се поддържа от агроминистерството, като така се събира информация са сектора – колко хора гледат тютюн, колко са декарите и каква продукция се получава от четирите сортови групи, които се сеят у нас – „Басми“, „Каба кулак“,  „Виржиния“ и „Бърлей“. 

Съгласно Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, тютюнопроизводителите се регистрират всяка година до 31 март. Вписването изисква наличието на различни документи, като договор за реализация на тютюна, предварително сключен с търговски оператор, както и документ за правното основание за ползване на земята, върху която ще се засади тютюна от реколта 2021 година. 

Около 20% от тютюнопроизводителите въобще не се регистрират, като по този начин за тяхна сметка остава рискът да останат без национално подпомагане. 

В началото на март Държавен фонд „Земеделие“ е превел над 71 млн. лева по схемата за преходна национална помощ за тютюн за кампания 2020 година. Финансовата подкрепа е изплатена на близо 40 000 земеделски стопани, които са отглеждали сортовите групи „Каба Кулак“, „Бърлей“, „Виржиния“ и „Басми“ през референтния период 2007-2009 година. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от тези години. Продукцията им следва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Реколтираните площи с тютюн през миналата година са 4106 ха, а произведеното от тях количество тютюн е 5998 тона. Средният добив е 146 кг/декар. Общото изкупено количество тютюн до момента е 4703 тона, според агростатистиката. 

Ставките за помощта по основните сортови групи са: за Басми до 1000 кг – 2.07 лв./кг; от 1000 до 2000 кг. – 2.01 лв./кг, и за над 2000 кг – 1.34 лв./кг., за Каба Кулак – 1.05 лв./кг, за Бърлей  – 0.77 лв./кг, и за Виржиния – 0.61 лв./килограм.

Тази финансова помощ се изплаща за 11-а година вече. След преговори в ЕК е прието помощта да се прилага у нас и през следващите две преходни за новата Обща селскостопанска политика години. 

 

Цветан Филев,

председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010, на 15 март тази година стана първият българин, който бе избрн да оглави Европейската браншова организация на тютюнопроизводители и преработватели.

 

Още по темата