Населението на ЕС намаля в периода на пандемията

Населението на ЕС намаля в периода на пандемията


Общият брой на населението на Европейския съюз намаля от 447.3 млн. човека до 447 милиона през 2020 година. Това съобщи европейското статистическо бюро Евростат.

Изследователите отбелязват, че от началото на хилядолетието населението на ЕС непрекъснато расте, най-вече за сметка на миграцията. Авторите предполагат, че намаляването на броя на жителите на Европейския съюз през миналата година е заради негативното въздействие на пандемията от коронавирус.

В съобщението също така се говори  и за това, че населението на ЕС продолжава да старее. Делът на хората на възраст 80 и повече години през последните 20 години почти се е удвоил – от 3.4% през 2001 година до 5.9% през миналата година. В градовете броят на лицата в трудоспособна възраст е по-висок, отколокото в селата.

Средната възраст на европейските майки при раждането на първото дете се увеличава от 28.8 години през 2013 година до 29.4 години през 2019 година. При това делът на ражданията при майки над 40 години в ЕС се е увеличил повече от два пъти: от 2.4% през 2001 година до 5.4% през 2019 година.

В периода от  2014 до 2019 година гражданите на Мароко и Албания са били двете най-големи групи, които са получавали гражданство в страните членки на Европейския съюз. От 2014 до 2018-а гражданите на Турция са били третата по големина група на получилите гражданство в общността. Но през 2019 година това място заеха гражданите на Великобритания.

Авторите на изследоването прогнозират, че към 2080 година броят на жителите на ЕС ще намалее до 419 млн. човека.

 

 

Още по темата