Напредва изграждането на АМ „Хемус“ в участъка между Боаза и връзката с пътя Плевен – Ловеч

Напредва изграждането на АМ „Хемус“ в участъка между Боаза и връзката с пътя Плевен – Ловеч


В момента в трасето, обособено в три участъка, се извършват изкопи и насипи, работи се по големите съоръжения – мостове , виадукти, пътни възли, подлези и надлези.

Напредва строителството на АМ „Хемус“ в участъка между пътен възел Боаза и връзката с пътя Плевен – Ловеч, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. В момента в трасето, обособено в три участъка, се извършват изкопи и насипи, работи се по големите съоръжения – мостове , виадукти, пътни възли, подлези и надлези. В изпълнението на строителните работи дружеството „Автомагистрали“ ЕАД е мобилизирало различен тип строителна техника.

Поетапното изграждане на трасето между пътен възел Боаза и връзката с пътя Плевен – Ловеч е разделено на три участъка. В 51.5-километровата отсечка ще има 17 виадукта, пет моста, пет пътни възела, зевет надлези и подлези и един тунел.

Участък 1, с дължина 15.26 км, започва от пътен възел Боаза и ще е до пресичането с пътя Луковит – Угърчин, включително пътен възел „Дерманци“. Предвижда се в него да има два пътни възела, четири мостови съоръжения и два виадукта. Строително-монтажни работи се изпълняват в три подучастъка. В първия то е на около 25.5% от дейностите, във втория – на около 59.5%, а в третия – около 2% от строително-монтажни работи.

Участък 2 започва в края на пътен възел „Дерманци“ и е до връзката с път ІІІ-3005 Радювене – Катунец, включително пътен възел „Каленик“. Дължината му е 19.2 км и в него ще има два пътни възела, девет виадукта, мост над река Каменица и тунел с две отделни тръби. Изпълняват се дейности във връзка с откриване на строителната площадка.

В Участък 3, с дължина 17.08 км, ще има един пътен възел – „Плевен“, който ще в края на тази отсечка, която ще стига до връзката с пътя Плевен – Ловеч. В него ще има шест виадукта и девет надлеза и подлеза. Изпълнени са около 7.5% от предвидените строително-монтажни работи на това трасе.

Цялостното изграждане на АМ „Хемус“ до 2024 г. е основен приоритет в Управленската програма на правителството, тъй като бъдещето на Северна България и модернизирането на региона е свързано със строителството на автомагистралата и осигуряването на бърза и безопасна пътна комуникация между София и Варна. В момента в експлоатация са участъците от София до Боаза и от с. Белокопитово до Варна, с обща дължина от около 180 километра. Неизградената част, от п. в. „Боаза“ до с. Белокопитово, ще свърже вече изградените участъци от двете страни на магистралата.

На дружеството „Автомагистрали“ ЕАД е възложено проектирането и строителството на 223.04 км от АМ „Хемус“ в участъците от пътен възел „Боаза“ до пресичането с път I-5 Русе – Велико Търново /134.14 км/ и от връзката с пътя Русе – Велико Търново до Белокопитово /88.9 км/. За отсечката от връзката с пътя Плевен – Ловеч до пресичането с път I-5 /участъци 4, 5 и 6/ са изработенитехническите проекти, процедират се ПУП – парцеларен план, които са на етап одобрение. За трасето след връзката с пътя Русе – Велико Търново /участъци 7,8 и 9/ в момента се работи по проектиране на трасето.

Още по темата