Ето какви измами разкри OLAF през 2020 година

Ето какви измами разкри OLAF през 2020 година

При разследване на незаконен международен канал за тютюн за наргиле е било изяснено, че суровината е добита в България. Това се посочва в доклада за дейността на Европейската служба за борба с измамите със средства от ЕС (ОЛАФ) през 2020 година, който бе представен в четвъртък. Разкритията са свързани с контрабанда на над 24 тона тютюн от този вид.
Коментирайки публикуването на годишния доклад на OLAF за 2020 г., генералният директор на Службата Виле Итала заяви: „В много отношения 2020 г. беше уникална, но разследванията на OLAF разкриха модели на тайни споразумения, конфликти на интереси, манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки, изпиране на пари и т.н., които виждаме всяка година. Това е явно доказателство, че пандемията не е била спирачка за потенциалните измамници.
В действителност вирусът откри нови възможности за измами, особено на доходоносния пазар на фалшифицирани или неотговарящи на стандартите продукти, като маски за лице или дезинфектанти за ръце, което изправи OLAF пред нови предизвикателства през 2020 г. Изключително горд съм, че колегите ми от OLAF успяха толкова умело да се справят с тези предизвикателства, демонстрирайки издръжливост, креативност и гъвкавост, за да продължат да работят възможно най-нормално, като гарантират безопасността на европейските граждани въпреки всички породени от пандемията предизвикателства.“.
Като адаптира методите си на работа към предизвикателствата, породени от локдауна и ограниченията за пътуване, OLAF продължи своите разследвания в защита на бюджета на ЕС от сложни схеми за измама, фалшифициране, контрабанда, корупция и конфликти на интереси. Като приключи над 200 разследвания и препоръча събирането на над 293 милиона евро, OLAF продължи да гарантира, че парите на ЕС се изразходват правилно и по предназначение, т.е. в полза на всички, посочват от агенцията, съобщава Европейската комисия на своя сайт.
Освен фалшифицирането на медицински изделия и лични предпазни средства в хода на пандемията от COVID-19, през 2020 г. разследващите служители на OLAF открили редица други тенденции в измамите, както личи от годишния доклад. Сред тях са:
– конфликти на интереси и тайни споразумения между бенефициенти и изпълнители, по-специално в областта на обществените поръчки– фалшиви или завишени фактури, корупция и конфликти на интереси, засягащи финансирането в областта на селското стопанство и развитието на селските райони, често свързани с изпиране на пари– измами с финансиране за научноизследователска дейност– контрабанда на цигари и тютюн– измами, засягащи околната среда и биологичното разнообразие
Както и през предходните години, една от основните тенденции, установени от OLAF през 2020 г., е манипулирането на процеса на възлагане на обществени поръчки с цел присвояване на средства от ЕС от страна на измамници. Механизмите за измама често се разпростират в няколко държави от ЕС и включват сложни схеми за изпиране на пари от незаконни печалби. В един случай, засягащ Румъния, Италия, Белгия и Испания, OLAF препоръча събирането на 25 милиона евро.
Вместо да бъдат използвани за пътната инфраструктура, парите са били изпрани чрез взаимосвързани дружества и плащания за фиктивни услуги, а първото място при подбора е било спечелено чрез установена от OLAF подозрителна връзка в националните органи. В годишния доклад са дадени и други примери, които включват измами с финансирането за научноизследователска дейност, селското стопанство, развитието на селските райони и социалните фондове. В някои от случаите OLAF разкри как въз основа на подправени документи са били искани средства от ЕС, като много от тези случаи са свързани и с изпиране на пари.
Фалшификаторите съзряха големи възможности за бизнес, след като пандемията от COVID-19 доведе до внезапно и драстично нарастване на търсенето на лични предпазни средства. OLAF е по следите им от март 2020 г. и до момента е установила над 1000 подозрителни оператори и е помогнала за конфискуването на милиони неотговарящи на стандартите или фалшифицирани изделия, свързани с пандемията — по-конкретно маски за лице, но също и дезинфектанти за ръце и комплекти за тестване.
Все така с оглед на защитата на здравето и безопасността операциите на OLAF с нейните партньори предотвратиха до потребителите в ЕС да достигнат фалшифицирани храни и напитки — една от тези операции приключи с конфискуването на близо 1,3 милиона литра фалшифицирани вина и алкохолни напитки.
Вниманието на OLAF беше съсредоточено и върху околната среда, тъй като все по-често измамниците и контрабандистите развиват своята дейност в тази сфера. OLAF взе участие в конфискации на незаконни пестициди, както и в предотвратяването на вноса в ЕС на няколко тона незаконни хладилни газове (флуоровъглеводороди). Ако не беше блокиран, товарът от 14 тона флуоровъглеводороди, конфискуван благодарение на OLAF през 2020 г., щеше да има същото отражение върху околната среда като 38 двупосочни полета от Амстердам до Сидни.
Тютюневите изделия съставляват голяма част от контрабандните или фалшифицираните стоки, с които OLAF води борба всяка година. През 2020 г. OLAF и нейните партньори иззеха общо почти 370 милиона цигари, предназначени за незаконна продажба в ЕС и с произход извън неговите граници. В същото време OLAF е изключително активна и в борбата с фалшификаторите, които се занимават с незаконно производство на цигари в рамките на ЕС.
Вследствие на операция, продължила три години, в която участваха 10 държави, бяха конфискувани 95 милиона незаконни цигари и 300 тона тютюн, бяха извършени над 200 ареста и бяха предотвратени финансова вреда оценена на 80 милиона евро. OLAF участва и в три големи операции, свързани с тютюн за наргиле — все по-популярно изделие сред контрабандистите през последните няколко години./Вестник Монитор

Още по темата