Държавният резерв получава допълнително 30 млн. лева

Държавният резерв получава допълнително 30 млн. лева


Допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2020 година в размер на 30 милиона лева, одобри правителството. Средствата са необходими за закупуване на нови видове и количества държавен резерв. Става въпрос за лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за борба с вирусни епидемии и други зарази.  

5 милиона лева получават общините за допълнително материално стимулиране на директори на общинските училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие и за специална образователна подкрепа. Средствата се разпределят в зависимост от броя точки при оценяването на постигнатите резултати. 

Увеличава се бюджетът за филмопроизводство, разпространение, фестивали, културни прояви, промоция и показ. За целта ежегодно ще се осигуряват 10 милиона лева, реши правителството след като одобри промени в Закона за филмовата индустрия. Освен това се създава и нова схема за държавна помощ, тя ще е за възстановяване на разходи, така ще се стимулират инвестициите в сектора . Предлага се стартовият бюджет на схемата да бъде в размер 15  милиона лева .

Още по темата