Обемът на отпуснатите кредити ще се свие

Обемът на отпуснатите кредити ще се свие


Очакванията за дейността на банките се влошават. Обемът на отпуснатите кредити ще се свие през второто тримесечие според анкетираните, което ще е характерно най-вече за дългосрочните кредити за фирми. Към края на април като проявление на ефекти по линия на Covid-19 се вижда осезаемо забавяне в нарастването на кредита за нефинансовите предприятия, заявява Министерството на финансите в своя анализ „Финансов сектор: оценки и очаквания“.

Изданието представя очакванията на широк кръг финансови посредници по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност. Публикацията анализира агрегираните очаквания относно икономическия растеж, инфлацията, основния лихвен процент, валутния курс на лева спрямо щатския долар и лихвените проценти по депозити и кредити. Осъществява се на базата на анкетиране на търговски банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионно-осигурителни дружества.

В доклада се припомня, че в края на април стартира първата гаранционна програма за подкрепа чрез ББР. По схемата за предоставяне на безлихвени кредити на физически лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи вече се отчита интерес. Към края на м.май общата сума на одобрените кредити е над 22 млн. лв. По втората програма за гарантирани от ББР кредити в подкрепа на бизнеса, първата търговска банка, която започна прием на документи на фирмите, стартира това в началото на юни.

В същото време намалението при дългосрочните кредити на домакинства ще бъде по-слабо, докато очакванията са овърдрафта за фирми са разнородни, като претеглената оценка е неутрална.

През второто тримесечие банките очакват привлечените средства в банкови депозити да са по-малко спрямо първото тримесечие на годината, като това ще е по-силно изразено при депозитите на фирми и чуждестранни финансови институции.

Конкуренцията от страна на други търговски банки ще се забави, докато тази от други небанкови институции ще намалее. 

Още по темата