БНБ търси чиновници срещу 4000 лева заплата

БНБ търси чиновници срещу 4000 лева заплата

60 души ще бъдат наети тази година в БНБ със средна брутна заплата от 4000 лева месечно.
Близо 2,9 млн. лева допълнително в бюджета на банката за разкриването на новите щатни бройки тази година. Търсят
специалисти по финансов надзор и преструктуриране
на неплатежоспособните банки.
В края на този месец гуверньорът на БНБ Димитър Радев ще се разпише срещу фиш за 20 313 лева. Възнаграждението на подуправителите е 17 411 лева, а заостаналите членове на Управителния съвет по 5804 лв. Това е записано в бюджета на БНБ за 2021 г.
Средните заплати ръководен персонал стават 6216 лв.; за група „специалисти“ – 2793 лв.; за група „поддържащ персонал“ – 1604 лв.
Разходите за персонал се увеличават със 7,7 млн. лева
до 43,7 млн. лева. Тези разходи представляват 33,1 на сто от общите разходи за издръжка на банката.
Общо бюджетът на Българската народна банка за тази година е 131 841 000 лева., информира централната банка на страницата си в интернет. Разходите на БНБ за 2021 г. включват увеличението на планираните разходи за персонал; разходите, свързани с участието на БНБ в европейски организации и институции; разходите за амортизация, външни услуги, за социална дейност и другите административни разходи.
Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение са на стойност 34 млн. лв. и представляват 25,8 на сто от общите разходи за издръжка на БНБ, като спрямо 2020 г. те намаляват с 2,1 на сто. Разходите за нови банкноти са в размер на 22 млн. лева и се увеличават с 40,5 на сто спрямо планираните разходи за 2020 г.
Банката предвижда отпечатването на 152 млн. броя
банкноти от четири номинала. Разходите за производство на нови монети през 2021 г. са намалени с 40 на сто спрямо тези за 2020 г. и са в размер на 10 млн. лв., включително 932 хил. лв. за отсичане на възпоменателни монети.
Планираните за 2021 г. средства за производството на разменни монети са 9,8 млн. лв., или с 36,5 на сто по-малко изхарчените за това през 2020 г. Тази година. ще бъдат отсечени 159 млн. броя разменни монети.
За проектиране на нови емисии монети през 2021 г. са предвидени 74 хил. лв., които са с 20 хил. лв. повече от тези през настоящата година./Вестник Монитор

Още по темата