Кметът на Кричим: За размислите, страстите, кметовете и боклуците

Кметът на Кричим: За размислите, страстите, кметовете и боклуците

България е страна с уникална природа и ние всички много обичаме да се гордеем с този безспорен факт. Обичаме и да говорим колко много трябва да я пазим, за да завещаем на децата си една чиста околна среда, чист въздух и чиста вода.
Много говорим и много са говорещите, малцина са като че ли са реално действащите, а конкретно наказаните за допуснати от неизвестни нарушители нерегламентирани замърсявания с всякакъв вид отпадъци са кметовете на общини.
Всяка година регионалните РИОСВ в страната отчитат статистика – брой санкционирани кметове за констатирани нерегламентирани сметища на най-неочаквани за целта места, разбира се създадени не от самите кметове, които биват наказвани персонално, а от недобросъвестни лица, които в потайни доби безчинстват и замърсяват околната среда. Сметката за почистване на тези нерегламентирани сметища я плащаме всички ние, солидарно, и то за сметка на общинските пари от такса „битови отпадъци“, с други думи от джоба на обикновения гражданин-данъкоплатец.
Иначе законодателството е ясно, там „противоречия“ няма?!?! Например:– Ако е по смисъла на Закона за водите: в регулацията на населените места кметовете на общини имат задължението да поддържат проводимостта на речните корита, извън регулация това задължение е вменено на областния управител.
– Ако е по смисъла на Закона за управление на отпадъците: съответния собственик на пътя е отговорен за почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане, т.е. кметовете са отговорни за почистването на отпадъците по общинските пътища.
С други думи – всичко е ясно разпределено като отговорности.
Не такава е реалната ситуация обаче, когато иде реч за опазване от замърсяване с отпадъци по поречието на р. Въча и то извън регулация. Тогава има отношение кмета на Кричим, от което произтичат и съответните конкретни въпроси:– Осигуряването на проводимостта на речните корита /извън регулация/ в какви дейности точно се изразява и какво включва като мероприятия?– Струпването на отпадъци в заливаемата част на речното корито /извън регулация/ нарушават ли проводимостта на речното корито и ако да, кой има задължението да следи за недопускане на това и да предприеме необходимите действия за отстраняване на замърсяването?– Ако кмета на общината няма правомощия и задължения за осигуряването на проводимостта на речните корита /извън регулация/, защо трябва да бъде санкциониран персонално за изхвърлени или довлечени от течението на реката отпадъци /извън регулация/?– Длъжен ли е кмета на община Кричим да харчи публичен ресурс събиран като такса битови отпадъци от населението на града, за да почиства нерегламентираните сметища по поречието на р. Въча /извън регулация/?
– Знае ли някои от „заинтересованите“ колко километра е речното корито на р. Въча извън регулация в административните граници на община Кричим, какъв е пътникопотока по републиканския път, колко са истинските и „набедените“ туристи, колко са легалните и нелегалните рибари?…и т.н.
Аз като кмет на община Кричим знам каква е числеността на общинската администрация и знам, че всеки може да си позволи да интерпретира закона независимо дали е правилно или не…А иначе ние всички сме загрижени за опазването на природата чиста и незамърсена от отпадъци, и лицемерно да сочим с пръст „виновните“, макар че лицемерието не е труден занаят – там всеки негодник е специалист. Всеизвестно, че задуха ли вятърът и лекият боклук заживява със самочувствието, че е звезден прах!… но е все пак е прах и замърсява, и идва ден, в който бива изчистен и изхвърлен на бунището, и се забравя за него, нищо че е бил „звезден“.
Атанас Калчев – кмет на община Кричим

Още по темата