Бизнесът иска отсрочка на плащанията за данъци и осигуровки по специална схема

Бизнесът иска отсрочка на плащанията за данъци и осигуровки по специална схема


Асоциацията на работодателските организации у нас предлага на правителството да се организира специална схема за отсрочване плащането на данъци и осигуровки до средата на 2021 г. А прилагането на схемата да зависи от процента на спада в оборота на фирмата. 

Министерството на финансите, както и Националната агенция за приходите разполагат с достатъчно експертен капацитет, както и с технологична инфраструктура (портал за електронни услуги на НАП), така че да се създаде механизъм за отсрочване на определена част от дължими суми, така че от една страна приходите в бюджета да не бъдат сериозно засегнати, а от друга страна в бизнеса да останат ликвидни средства, които да се използват за покриване на текущи разходи, запазване на заетост и стимулиране на потреблението, които в момента са основните негативни последици от кризата, пишат от работодателите в писмо до премиера Бойко Борисов и няколко министри.

След анализ, предлагаме да се създаде алгоритъм за отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски в определен процент, приложим за фирми, които имат реализиран спад в оборота, проследимо от Справките – декларации за ДДС, подавани в НАП или от други източници на информация. Спадът в оборота със съответната функционалност в портала на НАП може автоматично да се изчислява и да показва допустимата сума и срок за отсрочване на задълженията към НАП, се казва още в писмото.

Асоциацията предлага също така да се въведе и прилагана вече в няколко държави и разрешена от Брюксел държавна помощ. Тя да се дава не по-късно от 30 юни 2021 г. и да покрива непокритите фиксирани разходи, направени през периода от 1 март 2020 г. до 30 юни 2021 г., пише бизнесът. Да е за фирми с поне 30% спад в оборота на годишна база и не надвишава 3 млн. евро на предприятие.
 

Още по темата