БЕЗ СЪД: При развод и делба ни пращат на медиация

БЕЗ СЪД: При развод и делба ни пращат на медиация

Съдийската колегия на ВСС единодушно гласува в подкрепа на концепцията за въвеждане на задължителна медиация по някои видове дела.
С 11 гласа „за” и нито един „против” кадровиците на Темида приеха за сведение проектът, разработен от специална работна група от съдии. Той предвижда към всички окръжни съдилища в страната да бъдат създадени съдебни центрове за медиация, където по граждански и търговски дела да бъдат постигани извънсъдебни споразумения чрез подготвени медиатори, а след това съдии да ги одобряват.
Концепцията на работната група ще бъде изпратена в Министерство на правосъдието за изготвяне на законодателни предложения в тази насока.
В момента медиация се извършва единствено в София и Варна, където има такива центрове към съдилищата. Статистиката сочи, че най-много извънсъдебни споразумения са постигнати при родителски спорове и облигационни искове.
Идеята е до края на годината медиация по граждански и търговски дела да започне да се прилага в четири пилотни съдилища, в които вече има изградени центрове – София, Варна, Пазарджик и Перник. Медиация се предвижда да има при развод; делба; спорове за промяна на мерките, свързани с родителската отговорност и личните отношения с бабата и дядото; спорове между съсобственици или във връзка с отношенията в етажната собственост; разпределяне на ползването на съсобствена вещ. И още – при трудови спорове, вещни спорове, спорове за интелектуална собственост и др. Докладчиците по делата ще преценяват дали да ги изпращат за медиация.
Целта на концепцията е пилотно въвеждане на процедурата по задължителна медиация в 4-те пилотни съдилища, а не по-късно от началото на 2023 г. това да се случи и в центровете за съдебна медиация към останалите окръжни съдилища./Вестник Монитор

Още по темата