България влезе в европейския механизъм за преструктуриране на банки

България влезе в европейския механизъм за преструктуриране на банки


България ще се присъедини към Единния механизъм за преструктуриране като следствие от решение на Европейската централна банка (ЕЦБ) за установяване на тясно сътрудничество с Българската народна банка.

От 1 октомври 2020 г. ЕЦБ ще упражнява пряк надзор върху българските значими институции, а Единният съвет за преструктуриране ще поеме функцията на орган за преструктуриране за тези институции и за всички трансгранични групи. Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) ще наблюдава също така процеса по планиране на преструктурирането на по-малките банки, така наречените по-малко значими институции.

Единният механизъм за преструктуриране, състоящ се от ЕСП и националните органи за преструктуриране на държавите – членки от Банковия съюз, защитава финансовата стабилност и данъкоплатците чрез подготвяне на планове за преструктуриране за управление на проблемни банки. Единният съвет за преструктуриране и органите за преструктуриране в България са добре подготвени за плавния преход към новата рамка за преструктуриране.

Банките в България ще внасят също така средства в Единния фонд за преструктуриране, предназначен да финансира преструктурирането, съобщи БНБ.

Като национален орган за преструктуриране на държава – членка от Банковия съюз, Българската народна банка ще има представител в Пленарната сесия и Разширената изпълнителна сесия на ЕСП с еднакви права и задължения като всички останали членове, включително право на глас.

Основен ангажимент, поет от страната ни, е да направи вноска от националния Фонд за преструктуриране на банки към неговия европейски еквивалент. В последното правителствено решение не е посочен конкретен размер на вноската, която иначе се изчислява от европейските структури по доста сложна формула.

Прехвърлянето на средствата от националния фонд към Европейския фонд за преструктуриране бе записано в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници още през април 2019 година.

Тогава бе разписано и създаването на два подфонда – в единия постъпват средствата, необходими за прилагането на инструментите и правомощията за преструктуриране по закон, а в другия се събират вноските, които ще бъдат прехвърлени към Европейския фонд за преструктурирането.

Добре известно е, че националният Фонд за преструктуриране на банките бе създаден през 2015 година. Досега ежегодно вноски в него правят търговските банки.

Първата вноска бе в размер на 82 млн. лева.

През 2016-а банките внесоха над 95 млн. лева, а през следващите две години (2017 и 2018-а) –  общо 248 млн. лева. Вноската за 2019 година пък бе 122 млн. лева.  

За 2020 г. Управителният съвет на БНБ определи банките да внесат във фонда сума в размер на 157.87 млн. лева. Така че във фонда за преструктуриране на банките вече са натрупани над 704 млн. лева. 
 

Още по темата