„Авиоотряд 28“ става „Държавен авиационен оператор“

„Авиоотряд 28“ става „Държавен авиационен оператор“


Авиационният оператор „Авиоотряд 28“, който извършва полети със специални предназначения, се преименува на „Държавен авиационен оператор“. Това окончателно записаха депутатите с промените в Закона за гражданското въздухоплаване.

Транспортният министър ще определя с наредба условията и реда за експлоатация на дроновете. 

В бъдещата наредба ще бъдат предвидени и административните производства в регулация на дроновете, обучение и издаване на свидетелства на дистанционно управляващи пилоти, както и опериране в определени географски зони.

Окончателните изменения в закона предвиждат още летищните такси, определени от летищния оператор, след влизането им в сила да бъдат публикувани единствено на сайта на оператора. Отпада изискването те да се обнародват в „Държавен вестник“.

Така се премахва лицензирането на всяка една транспортна единица, която е свързана с обслужването на пътници, багажи и товари. Ще остане единствено и само лицензът, който е на наземния оператор, като чрез него ще може да се контролира самата работа на този оператор и да се регулира неговата дейност.

В закона се въвежда нов термин – международни летища за обслужване на авиация с общо предназначение. Това ще даде възможност на някои малки летища, които към настоящия момент са летателни площадки, ако разполагат с подходящо оборудване и отговарят на изискванията, съгласно Нормативната уредба, да могат да обслужват международни полети от авиацията с общо предназначение.

Депутатите окончателно разписаха срока за предявяване на иск срещу превозвачите да е един и същ, както за вътрешните, така и за международните полети.

Още по темата