16 млн. лв, за фермерите, пострадали от острите заразни заболявания по животните в последните години

16 млн. лв, за фермерите, пострадали от острите заразни заболявания по животните в последните години


От днес фермерите могат да кандидатстват за близо 16 млн. лв, с които да преодолеят икономическите загуби от острите заразни заболявания по животните, разпространени  у нас през последните години. 

Парите са от  Програмата за селските райони и са предназначени за инвестиции за възстановяване при природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития. Във връзка с установените в страната през последните години огнища на силно заразни болести по животните, подмярката сега е насочена към сектор „Животновъдство“.

По този начин ще се даде шанс на свиневъдни, птицевъдни и овцевъдни стопанства да преодолеят неблагоприятните икономически последици от чумата и птичия грип. За безвъзмездната помощ могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани, собственици на ферми като максималният размер на подпомагането за един проект е близо два милиона лева и няма изискване за минимален размер.

С тези пари фермерите могат да си купят нови животни на мястото на унищожените заради огнищата на зараза.

Ако фермерите не могат сами да напишат проектите си, Службата за съвети в земеделието ще им помогне безплатно, а крайният срок за подаване на проекти е 20-и октомври.

Още по темата