Министерството на културата: Да се издаде принудителна мярка за спешен ремонт на Щампата в Карлово

Министерството на културата: Да се издаде принудителна мярка за спешен ремонт на Щампата в Карлово

През последните дни беше извършена проверка на основание чл. 192, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство на груповата недвижима културна ценност „Първа текстилна фабрика на името на Евлоги Георгиев”, гр. Карлово.
Арх. Слави Славов – ръководител на Регионалния инспекторат за опазване на културното наследство в Южен централен регион за планиране при Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” (ГДИОКН) в Министерството на културата, съвместно с Наталия Александрова – главен юрисконсулт в ГДИОКН, извършиха проверка на недвижимата културна ценност „Първа текстилна фабрика на името на Евлоги Георгиев”, гр. Карлово.
Проверката е извършена във връзка с писмо на кмета на Община Карлово.
В резултат на проверката предстои издаване на принудителна административна мярка (ПАМ) по отношение на сегашния собственик „ПИРИНПЛАСТ” АД.
Прилагането на ПАМ не изключва възможността за съставяне на акт за установяване на административно нарушение на сегашния собственик „ПИРИНПЛАСТ” АД за системно неподдържане на груповата недвижимата културна ценност.
Процедурата по чл.72-73 от Закона за културното наследство ще бъде приложена и по отношение на „Вила на Евлоги Георгиев”, съставна част от груповата недвижима културна ценност „Първа текстилна фабрика на името на Евлоги Георгиев” в гр. Карлово, собственост на община Карлово, която също е в аварийно състояние.

Още по темата