На първо четене: Депутатите въведоха възможност за електронни съдебни дела

На първо четене: Депутатите въведоха възможност за електронни съдебни дела


Без дебати депутатите приеха на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс. Поправките осигуряват въвеждането на единна информационна система на съдилищата и функционирането на Единния портал за електронно правосъдие.

От БСП заявиха, че ще гласуват „въздържали се“ заради опасения, свързани с бързината на съдебното производство, и ще внесат предложения преди второто четене.

С промените се предоставя възможност участниците в съдебното производство да получават електронни съобщения, призовки и книжа, включително и по електронен път да бъдат уведомявани за определени процесуални действия.

За да се случи реформата, всички адвокати трябва да се регистрират в Единния портал за електронно правосъдие до 6 месеца след влизането в сила на закона.

С промените в ГПК се правят и изменения в Закона за здравето, с които се прецизират процедурите по задължително настаняване и лечение, като се предоставя възможност на лицето, чието настаняване се иска и чрез видеоконферентна връзка, ако е обявено извънредно положение, епидемия или друго форсмажорно обстоятелство. Това ще важи и при гледане на мярка за неотклонение. 

Още по темата