На предстоящата сесия съветниците от БСП ще направят своите предложения за улесняване живота на хората и бизнеса в община Сопот

На предстоящата сесия съветниците от БСП ще направят своите предложения за улесняване живота на хората и бизнеса в община Сопот

Общинските съветници от Българската социалистическа партия в общински съвет Сопот не подкрепят искането на кмета на общината решението за предоговаряне на сумите и/или условията за плащане по договори за наем на общинска собственост да бъде само в неговите правомощия. Според тях то не трябва да се взима еднолично и вероятно субективно от страна на администрацията. „На предстоящата сесия БСП ще направи своите предложения за улесняване живота на хората и бизнеса в общината.
Предлагаме пропорционално възстановяване на патентния данък за първото тримесечие за периода на действие на извънредното положение за срока от 14 март – 31 март и освобождаване от патентен данък за второто тримесечие на 2020г, освобождаване от наем на общинска собственост на лицата, не извършващи търговска дейност, поради обявеното извънредно положение, до отмяна на същото.“, поясни Станислав Стоенчев.
Председателят на БСП в Сопот поясни, че мотивите за тези предложения са свързани с въвеждането на извънредното положение и влиянието, което то оказва върху хората. „Бизнеса реално не е имал възможност да осъществява правото си на ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища. панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост, а посещенията на деца в детски градини и детски ясли е прекратено“ заявяват социалистите.
На сесията те ще поискат и информация за дейността на общинския кризисен щаб и предприетите от него действия.

Още по темата