Затягаме колана: теглим по-малко кредити

Затягаме колана: теглим по-малко кредити

Затягаме колана и затова теглим по-малко кредити. Малките заеми до 1000 лв. намаляват значително само в рамките на една година. За периода от края на март 2020 г. до края на март 2021 г. този тип заеми намалява с близо 11%, показват изчисления на „Монитор“ на база последните данни от Българската народна банка (БНБ). Статистиките на БНБ сочат, че до 31 март тази година малките заеми до 1000 лв. наброяват 1 339 964. За сравнение, година по-рано те са 1 501 570 броя.
Това означава, че само в рамките на година този показател намалява със 161 606 броя или това са близо 162 000 кредита по-малко. Резултатът не е изненадващ, след като пандемията засегна доходите на стотици хиляди българи, които останаха без работа, съответно и без източник на препитание. За да си покрият разходите, някои прибегнаха до ниските си спестявания.
Така в периода от края на март миналата година до 31 март тази година българите успяхме да занулим над 277 000 малки левови депозита до един бон. Иначе, по отношение на кредитите, спад се наблюдава и в абсолютната им стойност. В края на първото тримесечие на 2021 г. изтеглените малки кредити са на обща стойност над 382,2 млн. лв.. Спрямо същия период на миналата година, когато сумата се равнява на над 428,8 млн. лв., е налице спад от почти 47 млн. лв.
Разбивката по видове кредити също показа интересна тенденция. Таблиците на централната банка сочат, че овърдрафт заемите в края на първите три месеца на 2021 г. са 1 255 999 броя. В тази категория попадат краткосрочните заеми за оборотно финансиране със заложен лимит и срок, средствата по които се усвояват директно по разплащателна сметка на клиента.
За година този тип борчове са надолу със 114 842 броя, като намаляват от 1 370 841 броя през 2020 г. до 1 255 999 броя през тази година. По-любопитно обаче е да се проследи движението при другите видове заеми или това са тези кредити, различни от овърдрафт. В групата попадат потребителски или жилищни кредити, както и такива за лечение или обучение. В началото на тази година заемите, различни от овърдрафт, до 1 година са 129 203 броя, или с 28 736 по-малко спрямо 2020 г., когато те са 157 939 броя. Заемите със срок на изплащане за между 1-5 години са 531 418 спрямо 547 668 броя година по-рано (16 250 броя спад). Увеличение има единствено при борчовете за над 5 години, които са вече 776 386 броя, което е с 10 577 броя повече спрямо 765 791 в началото на миналата година./Вестник Монитор

Още по темата