Възстановяване на пазара на търговски площи до края на годината очакват наематели и наемодатели

Възстановяване на пазара на търговски площи до края на годината очакват наематели и наемодатели


Голяма част от търговците отбелязват намаление на приходите в сравнение със същия период на миналата година, което споделят, че е между 30% и 50 на сто.

Умерено оптимистични са нагласите на бизнеса спрямо очакванията им за възстановяване след  кризата с коронавируса. Почти половината от наемателите и наемодателите на търговски площи считат, че приходите им ще достигнат или надминат нивата си от преди пандемията най-късно до края на годината. Това обаче ще се случи само, ако няма нова вълна на коронавирус. Това показва проучване на консултантската компания Colliers International, проведено през юни.

Към момента преобладаващата част от наемателите и наемодателите на търговски площи регистрират

спад на текущите приходи

в сравнение със същия период на миналата година. При собствениците на шопинг центрове и търговски паркове той варира най-често между 10% и 30%, а при една пета от тях надминава 50 процента. Без промяна в текущите си приходи са 14% от наемодателите. Сред тях има и такива, които отчитат ръст – обикновено в рамките на до 20 на сто.

Голяма част от търговците (71%) също наблюдават намаление на приходите в сравнение със същия период на миналата година, което споделят, че е между 30% и 50 на сто. При 17% от участниците в проучването от страна на наемателите на площи липсва промяна, а 12% регистрират увеличение на приходите си. Това развитие до голяма степен обясняват с откриването на повече обекти през периода и на ръста на онлайн продажбите. Явлението е особено валидно за търговците, позиционирани в ниския ценови сегмент и за дискаунт веригите.

Мерките, приложени от наемодателите за справяне с ефектите от здравната криза, са разнообразни.  Най-често споменаваната е

предоговаряне на наема –  

въведена от 90% от фирмите от съответната група. Намаляване или оптимизиране на оперативните разходи са приложили над 60% от запитаните, 24% са съкратили работното си време, а 14% са инвестирали повече ресурси в промоционални кампании.

И при наемателите най-често посочваната мярка за справяне с последиците от пандемията е предоговаряне на наема (88%), следвана от прехвърляне на фокуса върху онлайн продажбите, в резултат на което 45% от фирмите отчитат увеличение на приходите от електронна търговия. Други действия, които са предприели участниците в проучването, са намалено работно време, повече промоционални кампании, съкращения на служители и оптимизиране на броя обекти.

Още по темата