Трети общински турнир по плуване, финансиран от МИГ Хисаря, ще се проведе в курортния град

Трети общински турнир по плуване, финансиран от МИГ Хисаря, ще се проведе в курортния град

През месец юни 2021 г. в партньорство с Община Хисаря стартираха проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по процедура BG05M2OP001-3.015, МИГ Хисаря -„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря“
Проект „Деца играят, пеят и танцуват“ с бенефициент СУ „Христо Смирненски“, гр.Хисаря;Проект „Децата са ключа на живота“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0008-C01 с бенефициент ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ“, с.Красново;Проект „Светът е чудесен с децата ни“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0005-С01 с бенефициент ОУ „Климент Охридски“ гр.Хисаря;Проект „Мечтите, надеждите и вярата са за доброто на децата“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0006-С01 с бенефициент ОУ „Васил Левски“, гр.Хисаря;Проект „Светът е по-прекрасен, защото има детски песни и смях“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0003-С01 с бенефициент ДГ „Пинокио“, гр.Хисаря;
Имаме удоволствието да Ви поканим на трети общински турнир «Плуване и водни спортове“ 2021г., който ще се проведе на 01.09.2021г. от 11:00 часа в Минерален комплекс „Terme di Hissar”.
Очакваме Ви!

Още по темата