Спорните текстове за бързите кредити отново са в парламента

Спорните текстове за бързите кредити отново са в парламента


Депутатите продължават работата по второто четене на Закона за държавния бюджет за 2021 година. Обсъжданията започнаха във вторник, а днес вече са на преходните и заключителни разпоредби.

Спорните текстове за бързите кредити също ще бъдат обсъдени като част от финансовата рамка за догодина. С тях се актуализира за трети път и тазгодишния бюджет.  С промяната се предвижда икономиката ни ще се свие с 3% тази година, а дефицит в хазната ще е над 4 на сто.

С приемането на преходните и заключителни разпоредби на бюджета ще бъде окончателно одобрена цялостната финансова рамка за 2021 година.

Промени в Семейния кодекс относно правото на бащинство и оспорването му ще обсъждат депутатите в Народното събрание. Вносител е Министерският съвет, а на първо гласуване бе приет на 23 септември.

В дневния ред са и промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Предстои първо гласуване на законопроекта, който е с вносители: Красимир Ципов и група народни представители (на 13 ноември).

Предстои първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносител: Министерски съвет, на 30 октомври).

Още по темата