Ще се създават дигитални центрове в културните институти и в университетите

Ще се създават дигитални центрове в културните институти и в университетите


Дигитализацията насърчава развитието на нови методи за реставрация и опазване на културното наследство и заради това наша важна цел е създаването на дигитални центрове в културните институти и университетите.

Това обяви министърът на културата Боил Банов по време на видеоконференцията „Дигитализация и иновации в областта на културното наследство – предизвикателства и възможности“, която се проведе по инициатива на евродепутата Искра Михайлова, вицепрезидент на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент.

Сред участниците в конференцията бяха еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел, представителят на Борда на организацията Europa Nostra Греъм Бел.

Министърът изброи подкрепени проекти по програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по който страната ни получава финансиране, сред които центровете към историческия музей в Тутракан, Икономическия университет във Варна, Института за литература към БАН, Регионалната народна библиотека във Велико Търново, проектът „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“, обявен за най-добра практика на Съвета на Европа.

В рамките на видеоконференцията стана ясно, че Министерството на културата, в качеството си на Програмен оператор на Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, ще обяви в близко време Покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подрезултат 1.2 „Достъпни обекти на културното наследство“, която цели да подобри достъпа до обекти на културното наследство чрез дигитализация, създаване на дигитални лаборатории при културни оператори, както и надграждане на капацитета и разширяване дейността на съществуващи дигитални лаборатории и центрове.

Един от важните проекти, посочи Боил Банов, е по Оперативна програма „Добро управление“ (2014-2020) за „Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал“. Проектът предвижда изграждане и внедряване на специализирана информационна система за регистриране, събиране, дигитализация, обработка и съхранение на Националния документален архив на НИНКН и създаване на електронен публичен регистър на недвижимите културни ценности.

Боил Банов подчерта, че България има своя принос към развитието на Европейския цифров портал „Европеана“, в който са включени голям брой дигитализирани български обекти,  благодарение на дейността на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Варненската библиотека „Пенчо Славейков“ и други библиотеки.

Министърът на културата завърши изказването си с думите, че „Дигитализацията на културното наследство трябва да се разглежда и като инструмент за нова икономика, създаваща работни места и растеж“.

 

Още по темата