Продължават ремонтните дейности в Карлово и населени места от общината

Продължават ремонтните дейности в Карлово и населени места от общината

Продължават ремонтните дейности в Карлово и в населени места от общината, съобщи заместник-кметът по строителството Николай Цветков.В момента се довършва полагането на настилка от пътни ивици на обект “Реконструкция на част от улица ”Гладстон” по плана на гр. Карлово“ в общинския център, който се финансира по Постановление на Министерския съвет от м. декември 2020 година. Със средства по същото ПМС бе реализиран и проектът за изграждане на площад и озеленяване в село Ведраре.
В Карлово започват строителните дейности на обект „Благоустрояване – основен ремонт настилки, осветление, градско обзавеждане и озеленяване на УПИ VI-жилищен комплекс в кв. 54“ – между ул. „Хан Крум“ и ул. „Иван Марев“, около жилищни сгради с номера 74, 76 и 78.
Ремонт на настилки от пътни ивици се извършват на улиците „Розова долина“ и „Нягол Бояджиев“ в гр. Клисура.
След като бе сменен водопровод на 300-метров участък от ул. „Иван Вазов“ в село Розино, предстои полагане на асфалтова настилка.
В селата Иганово и Кърнаре приключиха текущите ремонти на три улици, като настилката бе подменена с пътни ивици.Средствата за тези ремонти са осигурени от Капиталовата програма на Община Карлово.

Още по темата