Пръскат срещу насекоми в Карлово и Баня, пазете пчелите

Пръскат срещу насекоми в Карлово и Баня, пазете пчелите

ОБЩИНА КАРЛОВО
В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
УВЕДОМЯВА
жителите на община Карлово, че на 12.07.2021 г, ще бъде извършена дезинсекция (против комари) на зелените площи на територията на гр. Карлово и гр. Баня с препарат “БИОТЕК ЕК”, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати.Третирането ще се извърши в интервала от 21:00 ч. до 24:00 ч., съгласно горецитираната Наредба.До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: “Внимание! Пръскано е с “БИОТЕК ЕК”!” и отбелязани дата на обработка и карантинният период.

Още по темата