Пътната агенция е инвестирала 11 млн лева за ремонт на 25 км третокласни пътища

Пътната агенция е инвестирала 11 млн лева за ремонт на 25 км третокласни пътища


В средата на юли Пътната агенция обяви начало на ремонтите на няколко пътни отсечки, повечето от тях третокласни. Тези ремонти ще глътнат над 100 млн. лева. 

Жители от община Павликени и малките населени места Вишовград и Добромирка в област Велико Търново днес изпратиха благодарствено писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“ за завършилите ремонтни дейности на 25,5 км третокласна пътна мрежа.

С възстановяването на път III-303 в участъка Павликени – Пушево и на път III-405 в отсечката Вишовград – Павликени значително се подобряват условията на живот и е фактор за икономическото развитие на общината и малките населени места.

В ремонта на общо 25,5 км третокласна пътна мрежа АПИ инвестира 11 млн. лв. Средствата са от бюджета на агенцията по програмата за текущ ремонт и поддържане. Ремонтно-възстановителните работи са изпълнени от дружеството, с която Агенцията има договор по ЗОП за поддържане на републиканската пътна мрежа в област Велико Търново.

Още по темата