Общо 12 са офертите за проектирането на около 17 км от път III-1008 Струмяни – ГКПП „Клепало“

Общо 12 са офертите за проектирането на около 17 км от път III-1008 Струмяни – ГКПП „Клепало“


Дванадесет са отворените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за изработване на идеен и технически проект за доизграждането на участък от третокласния път III-1008 Струмяни – ГКПП „Клепало“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. По този начин ще се осигури още една пътна връзка с Република Северна Македония като се изгради трасе, с дължина около 17 км, в участъка от отбивката за село Колибите до бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт.

Отворените оферти са на:

„Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД;
„Инжконсултпроект“ ООД;
„Трафик Холдинг“ ЕООД;
Обединение „Ий кей инфра III-1008“ ДЗЗД, с участници: „Инфра Про Консулт“ ООД и „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД
„Пътпроект – 2000“ ООД;
„Джи М Инженеринг“ ЕООД;
„Трансконсулт 22“ ООД;
„Рутекс“ ООД;
„Виа План“ ЕООД;
„Алве Консулт“ ЕООД;
ДЗЗД „Клепало 2020“, в което са: „Пътпроект“ ЕООД и „Европейски пътища“ АД;
„Илия Бурда“ ЕООД.
Обществената поръчка предвижда и изработването на технически проект за рехабилитация на третокласния път в участъка от село Струмяни до пътния възел при пресичането с АМ „Струма“ /от км 0 до км 0+650/. Целта е с основния ремонт на отсечката да се възстановят и подобрят технико-експлоатационните качества, да се повиши носимоспособността на пътната настилка и да се подобри  отводняването.

Бъдещият изпълнител ще трябва да извърши геодезически измервания, да представи ситуационно и нивелетно решение на бъдещото трасето, идейни проекти за новите съоръжения, конструктивно обследване на съществуващите съоръжения с проектно решение за извършване на необходимите ремонтно-възстановителни работи, извършване на инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на проект.

Прогнозната стойност на поръчката е 1 200 000 лв. без ДДС.

За новия програмен период 2021-2027 г.  се предлага

изграждане на ГКПП „Клепало“

между българското село Струмяни и македонското Берово. Проектът предвижда  строителство на нов 9-километров пътен участък от Струмяни до границата, а от македонска страна – рехабилитация на  изградения граничен контролно-пропусквателен пункт и довеждащия  път от Берово, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проблемът за привеждане на целия този път към съвременните изисквания за транспортна комуникация и комфорт на пътуването обаче остава, тъй като в останалата част от третокласния път – между Струмяни и границата (дължина на участъка около 8.8 км),трябва да се извърши  ново строителство.

Още по темата