Оборотът на БФБ отчита 16% ръст през август

Оборотът на БФБ отчита 16% ръст през август


Оборотът на “Българска фондова борса“ АД през август се увеличава с 16.80% спрямо юли до 36 677 534 лв., показва информация от пазарния оператор.

Общо 3591 сделки са сключени на фондовата борса през осмия месец от годината, като бройката им отново е по-висока спрямо юли – с 19.58 процента. 

С най-много сделки са „Сирма груп холдинг“ АД – с 484, следван от „Адванс Терафонд“ АДСИЦ – с 256, и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ – с 228. 

Новините явно са причината за тази активност. Най-голямата българска публична технологична компания „Сирма груп“ отчете за първото тримесечие ръст от 30% на консолидираната нетна печалба, което веднага бе забелязано и цените на акциите й се повишиха. След това пък акционерите на холдинга одобриха обратно изкупуване на до 19 млн. акции на дружеството. Определена е минимална цена от 0,10 лв. на акция и максимална от 2 лв. за брой.

На 17 август се проведе общото събрание на акционерите на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, което гласува за разпределение на брутен дивидент в размер на 0.14 лева на акция.

„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ ще проведе редовно общо събрание на акционерите си на 28 септември, като в дневния ред е и точката за разпределение на финансовия резултат. Мениджърите предлагат да се изплати като дивидент 90% от преобразувания финансов резултат за 2019 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 4 300 750.84 лв., или по 0.1241487 лв. на акция. 

Пазарната капитализация на БФБ през август е 27 814 949 009 лева, което представлява 25.06% от БВП. 

SOFIX е на червено –  и на месечна и на годишна база – съответно с минус 0.51% и 23.57 на сто. Другите три индекса на БФБ са повишили стойността си спрямо юли. 

Най-печелившите акции през август са тези на „Доверие обединен холдинг“ АД, които са добавили 8.20% към стойността си, „Монбат“ АД са на плюс с 7.24%, а книжата на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ са  поскъпнали с 5.83 процента.

От страната на губещите са „М+С хидравлик“ АД, чийто акции са изгубили 15.87% от стойността си. „Албена“ АД е поевтиняла с 12.88%, а Първа инвестиционна банка – с 9.01 процента. 

 

SOFIX остава сред най-губещите индекси в ЦИЕ

Водещият български борсов индекс SOFIX отново е сред най-губещите индекси в Централна и Източна Европа през август.

В последната търговска сесия на осмия месец стойността на българския бенчмарк е 434,21 пункта, което означава, че тя е с 0.51% по-малко спрямо юли и с 23.38% спрямо август 2019-а. От началото на тази година този индекс губи 23.57 процента.

Още по темата