Нов общински съветник се закле в Карлово

Нов общински съветник се закле в Карлово

Общински съвет Карлово проведе редовно заседание на 27 май.
В началото на сесията клетва положи Семко Семков от групата на коалиция „БСП за България“, който зае мястото на Пламен Славов – назначен за заместник-министър на културата в служебното правителство.
На заседанието бяха приети Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Карлово; годишните финансови отчети на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов“ ЕООД, Медицински център 1 ЕООД и Общински стол ЕООД за 2020 година; Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината.
Общинският съвет реши да бъдат проведени конкурси за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов“ – Карлово“ ЕООД и „Медицински център 1- Карлово“ ЕООД.
Обсъдени и гласувани бяха докладни записки, свързани с актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година.
Всички решения, взети на редовното заседание на 27 май, ще бъдат публикувани в законоустановения срок на официалната Интернет страница на Община Карлово.

Още по темата