Над 720 туристически проекта ще получат финансиране от Брюксел

Над 720 туристически проекта ще получат финансиране от Брюксел


Одобрените проекти ще получат безвъзмездна финансова помощ.

Министерството на туризма одобри за финансиране 720 проектни предложения по процедурата за туроператорите и туристическите агенти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

От включените в оценка общо 802 проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са 720 проекта на туроператори и/или туристически агенти, за чието изпълнение е предвидено Министерството на туризма да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 000 000 лева.

Средствата ще бъдат за сметка на бюджета на Дейност „Предоставяне на подкрепа за туроператорите и/или туристическите агенти“ от проект  „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“, изпълняван от Министерството на туризма по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

Още по темата