Над 15 милиона лева отпусна правителството на Бойко Борисов за общините в областта, най-много са парите за Карлово

Над 15 милиона лева отпусна правителството на Бойко Борисов за общините в областта, най-много са парите за Карлово

13 милиона 155 хиляди лева отпусна правителството на Бойко Борисов заобщините от област Пловдив. Те са разпределени с постановление наМинистерски съвет за ремонт и благоустрояване на улици, на читалища, напаркове и детски площадки, за изграждане на детски градини, канализациив цялата област. Според документа община Брезово ще разполага с 300хиляди лева за ремонт и реконструкция на уличната мрежа в града.
За община Карлово са разпределени 2 милиона и 522 хиляди. От тях 1милион и 200 хиляди лева са за реконструкция и основен ремонт на улиците„Карловска“ и „Родопи“ с прилежащи зелени площи в град Баня. 120 хилядиса за ремонт на покрива на НЧ “Христо Ботев“ в Калофер, където саотпуснати и още 55 хиляди лева за ремонт на покрива на кметството. 548хиляди лева ще отидат за ремонт на улици в град Карлово. Освен това 149хиляди лева за благоустрояване на площада в село Ведраре. 450 хилядилева ще отидат и за ремонт на улици в карловските села – Войнягово,Дъбене, Богдан, Горни Домлян, Васил Левски, Христо Даново, Кърнаре,Каравелово и Певците.
За община Кричим има отпуснати 500 хиляди лева за благоустрояване наприлежащи дворни пространства към дневен център за стари хора и парк„Ливингстън“.
Община Марица получава 680 хиляди лева за реконструкция, укрепване,ремонт и саниране на сградата на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ в селоВойводиново.
В Перущица ще разполагат със 733 хиляди за ремонт на площад „ 27-миаприлий“ и прилежаща инфраструктура, както и на парка в общината.За община Първомай – 1 милион и 20 хиляди лева. От тях 520 хиляди са заосновен ремонт и реконструкция на ЦДГ „1 юни“ в село Виница, 300 хилядиза ремонт на част от съоръжения на Пречиствателната станция в Първомай,а 200 хиляди са за ремонт на част от улицата, обслужваща промишленатазона.
Община Раковски ще има 636 хиляди лева за придобиване на недвижими имотиза изграждане на околовръстен път в село Стряма, обслужващиндустриалната зона „Раковски“ .
Община Родопи получава 3 милиона 172 хиляди лева. От тях 1 милион 600хиляди ще отидат за изграждане на сграда за детска градина в село Браниполе. 1 милион 572 хиляди за изграждане на главни канализационниколектори III и IV-ти в село Устина.
За община Садово са разпределени 992 хиляди за основен ремонт наобщинския път Кочево-Караджово.Община Стамболийски получава 2 милиона 300 хиляди за основен ремонт наплощада, градския парк и прилежащите съоръжения, за ремонт на НЧ “Н.Й.Вапцаров“ и за реконструкция на лятното кино в града.Община Хисаря ще има 300 хиляди за изграждане на 11 броя детски площадкив населените места в общината.
Освен 13-те милиона които правителството на Бойко Борисов отпусна побюджетите на общините в област Пловдив с друго постановление днес саодобрени и допълнителни трансфери за непредвидени и неотложни разходи запредотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия настойност над 2 милиона лева.
Община Раковски ще разполага с още 344 548 лева за аварийно почистванена р. Сребра в участъка на с.Белозем. По бюджета на община Лъки ще бъдатразпределени 528 367 лева за възстановяване на подпорна стена наул.“Възраждане“. В Първомай ще имат 7 55 767 лева за почистване накоритото на р. Бяла река, преминаваща през село Караджалово. ОбщинаСтамболийски ще има пари за аварийно почистване на отводнителния канал врегулационните граници на с. Ново село – 380 000 лева.
След решенията на Министерски съвет областният координатор на ГЕРБ –Пловдив област Георги Мараджиев изрази своята благодарност към премиераБойко Борисов и правителството на ГЕРБ за отпуснатите средства катодопълни, че както и през предходните два мандата, то не дели общините вБългария на малки и големи, на управлявани от ГЕРБ и на управлявани отБСП и други, а разпределя справедливо средства с грижа и мисъл зануждите на хората там. Когато местната власт работи в синхрон справителството, реализирането на различни проекти е с успешни резултати,видими и в градовете, и в селата, допълни Георги Мараджиев.

Още по темата