Местната власт инспектира водоеми и пътища в община Калояново

Местната власт инспектира водоеми и пътища в община Калояново

От сутринта секретарят на община Калояново Павел Павлов и екип на местната власт обиколиха улици, отводнителни канали, поречието на река Стряма, за да проверят дали няма бедстващи хора и проблеми в пътната инфрастуктура. Бяха посетени селата Калояново, Ръжево, Ръжево Конаре, Дълго поле и Сухозем, където по принцип има критични точки.
Инспекцията установи, че няма наводнени къщи и пострадали хора, дъждовните води се оттичат сравнително нормално по отворднителните канали, нивото на трите язовира в землищата на Сухозем и Отец Паисиево е доста под критичното, което не налага източването им. Нивото на река Стряма е нормално, но по пътя за помпената станция край Ръжево Конаре има срутване на брега в близст до пътя, информация за което ще бъде подадена в Басейнова дирекция и Агенцията по бедствия и аварии. Пътят е проходим.

Още по темата