Еврокомисията ще актуализира плана си за цифровото образование

Еврокомисията ще актуализира плана си за цифровото образование


През септември Европейската комисия ще започне актуализация на плана си за действие в областта на цифровото образование.

Инициативата цели да подкрепи образователните институции на държавите членки на Европейския съюз и е част от общия план за възстановяване след кризата, породена от разпространението на COVID-19. Пандемията доведе до повсеместно затваряне на училищна и университети, за да се ограничи разпространението на вируса. Повече от 100 милиона учащи и преподаватели в световен мащаб са засегнати от този проблем.

Актуализираният план за действие за цифрово образование ще надгради сегашния, приет през 2018 г. Новият план ще бъде с по-широк обхват, като включва също така неформалното обучение и обучението през целия живот.

С публична консултация с всички заинтересовани страни, която съдържа набор от въпроси, ще се направи анализ на изпълненото досега и ще се планират следващите стъпки, които да гарантират качествено и приобщаващо образование в ерата на цифровите технологии.

В онлайн консултациите са включени темите за въздействието на епидемията от коронавирус върху образователните системи, очакванията на учители, родители и ученици за подобряване на обучението в електронна среда, мнения, препоръки.

Онлайн въпросникът ще е достъпен на всички официални ЕС езици до 4 септември 2020 г. на уебсайта на ЕК. 

Още по темата