ЕБВР ще финансира ВиК проекти в Стара Загора и Враца

ЕБВР ще финансира ВиК проекти в Стара Загора и Враца


Европейската банка за възстановяване и развитие обяви, че ще финансира ВиК проекти в регионите Враца и Стара Загора. 

ВиК дружеството в Стара Загора, което обслужва приблизително 326 000 души в 12 града, инвестира 52 милиона евро в модернизацията на мрежата. Инвестиционната програма се финансира главно от безвъзмездни средства от ЕС. ЕБВР предоставя заем от 3.7 милиона евро от собствените си ресурси, както и допълнен от заем от 2.4 милиона евро от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

В същото време регионално предприятие, което обслужва градовете Враца, Бяла Слатина, Мездра и Козлодуй, изпълнява инвестиционна програма от 21.3 милиона евро. Подобренията се финансират с безвъзмездни средства от ЕС, държавния бюджет и заем от 2.7 милиона евро, разпределени по равно между ЕБВР и ЕСИФ.

От банката поясняват, че и двете комунални предприятия имат за цел да модернизират работата си, за да достигнат стандартите, заложени в директивите на ЕС, да спестят повече питейна вода и да пречистват по-големи количества отпадъчни води.

И двете инвестиции са в рамките на българската рамка за финансиране на водния сектор . Към днешна дата финансирането, ангажирано по рамката, достига 20 милиона евро, от които 11 милиона евро идват от ЕБВР.

През 2020 г. банката е финансирала проекти в България със 100 милиона евро. Като цяло ЕБВР ангажирала над 4 милиарда евро в почти 270 инвестиционни проекта в страната.

Още по темата