Държавен фонд „Земеделие“ развързва кесията

Държавен фонд „Земеделие“ развързва кесията


Държавен фонд „Земеделие“  (ДФЗ) се кани да зарадва 212  млади фермери в страната. Разплащателна агенция е приключила с оценката за административно съответствие и допустимост на проектите им, подадени чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България  (ИСУН). Това става при втория прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., съобщиха от ДФЗ.

И напомнят, че за този прием първоначално са били разпределени 22 000 000 евро (43 027 600 лв.). Бюджетът, обаче е стигнал за договарянето на 880 проекта. Финансовата подкрепа за всеки един проект е до левовата равностойност на 25 хил. евро. Допълнителните 212 проектни предложения са били разгледани след като общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е бил увеличен с 6 600 000 евро или 12 908 280 лева. Одобрените на този етап 212 проекто са получили до 35 точки, съгласно критериите за оценка, което им дава шанс да получат европейското финансиране.

По тази подмярка (6.1) се подпомагат проекти, които улесняват процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, поясняват от Фонда.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван Списък с новите 212 проекта, които преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка. На сайта на фонда е качен и Списък с недопуснатите проекти до последния етап за разглеждане.

Разплащателната агенция ще изпрати предложенията за отказ на кандидатите, чиито проекти не са успели да преминат през ситото на комисията чрез ИСУН, така както изискват процедурите. В едноседмичен срок след изпращането им, отхвърлените кандидати имат право да подадат възраженията си също чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България

След разглеждането на възраженията, предстои и последният етап преди договориране, я именно извършването на техническа и финансова оценка на допуснатите проектни предложения. Едва след това окончателния списък на одобрените кандидати ще бъде готов, а договорите с тях ще бъдат подписани.

<!–![endif]–><!–![if–>

Още по темата