Ченге №1 в областта се отчете: Разкрити всичките умишлени убийства, конфискувана дрога за 5 милиона лева/ВИДЕО/

Ченге №1 в областта се отчете: Разкрити всичките умишлени убийства, конфискувана дрога за 5 милиона лева/ВИДЕО/

Шефът на Областната дирекция на полицията старши комисар Йордан Рогачев направи отчет за дейността си през изминалата година. През 2020 година на територията, обслужвана от ОДМВР Пловдив, са регистрирани 6 295 престъпления, като е налице спад на извършените закононарушения в рамките на 7% по-малко в сравнение с отчетените през 2019 година – 6 796 броя. Регистрирани 5 411 криминални престъпление, а предходната година са документирани 5 832 престъпления. Разкрити са 3 277 престъпления от регистрираните през годината.
Средната разкриваемост е 61% и е с 9 пункта по-висока от отчетната 2019 година. През 2020 година кражбите на имущество обхващат 24% от всички регистрирани посегателства и 68% от престъпленията против собствеността. Техният брой през 2020 година е 1521 при 1821 през 2019 година. Нивото на разкриваемост при кражбите през анализирания период бележи увеличение и е в размер на 38 на сто, с 9% повече в сравнение с 2019 година.
През 2020 година са разкрити всичките 5 броя умишлени убийства.
Разкрити са 498 броя престъпления, свързани с наркотични вещества с установени 507 извършители на престъпните деяния. Конфискуваната дрога при акции на полицията е за над 5 милиона лева. Разкрити са още 19 престъпления, извършени в предходни години, по които са установени 20 лица, като извършители.
От проведените процесуално- следствени действие по ДП/БП са открити и иззети като веществени доказателства, следните видове наркотични вещества: марихуана, анфетамини , кокаин, таблетки „екстази“ , синтетични канабиноиди, хашиш.
Палежите през 2020 година са 55 броя, през 2019 година са били 75 броя. Регистрирани престъпления в сферата на икономиката съставляват 14% от общо регистрираните през годината закононарушения – в абсолютна стойност са заведени 878 престъпни деяния, с 8% по-малко спрямо 2019 година , когато са били документирани 956 престъпления. Разкрити са 322 броя както и 116 броя извършени в минал период. Разкриваемостта по линията е с 37% , което е с 14 пункта по-висока спрямо предходната година.

Още по темата