Брутният вътрешен продукт на един зает намалява с 5.6% 

Брутният вътрешен продукт на един зает намалява с 5.6% 


По предварителни данни през второто тримесечие на тази година брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает намалява с 5.6% в сравнение със същото тримесечие на миналата година. Това съобщават от Националния статистически институт. 

Заетите в икономиката са 3.512 млн. човека, а общият брой отработени от тях часове е 1.358 милиарда, показват изчисленията. Структурата на заетостта по икономически сектори през второто тримесечие на тази година спрямо същото тримесечие на 2019-а показва увеличение, макар иминимално – с 0.8 процентни пункта, на относителния дял на работещите в аграрния сектор. 

В същото време в индустрията и в услугите има намаление на броя на работещите. Въпреки това в тези два сектора работят 81.6% от всички заети. 

На едно заето у нас лице се падат 7 801 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 20.2 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през второто тримесечие на тази година намалява реално с 4.9%, а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 2.8% за същия период.

По предварителни данни за второто тримесечие на тази година равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 7 772 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 19.9 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7 131 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 18.6 лв. от текущия обем на показателя. 

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 1 341 лв. БДС на един зает и 3.4 лв. за един отработен човекочас.

Още по темата