Пак червени препирни и дрязги в ОбС Карлово: Този път заради управленската програма на кмета/ВИДЕО/

Пак червени препирни и дрязги в ОбС Карлово: Този път заради управленската програма на кмета/ВИДЕО/

Редовното заседание на ОбС Карлово започна с декларация, която изчете старейшината от ДПС Джемил Караали. В нея представителите на ДПС настояват да се намери разумно решение и да се спре процедурата, която води до събарянето на ромските къщи в Розино и Христо Даново.
Общински съвет Карлово прие Програма за управление и развитие на общината в периода 2020-2023, на редовно заседание на 27 февруари. Документът съдържа основни управленски принципи и акцентира върху четири основни приоритета.
„Програмата е естествено продължение на процесите на растеж и динамично съвременно развитие, приоритетите в нея са гаранция за стабилитет, последователност и условия за постигане на трайни осезаеми резултати.“, поясни вносителят – кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов. Опозицията контрира и направи изказвания по темата. ПБ Новинар публикува всички дебати без редакторска намеса.
ОбС прие още отчет на кмета на изпълнение на програмата за развитие 2015-2019, Наредби за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Карлово. Съветниците одобриха общата численост и структура на общинската администрация и бюджетната прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите на местни дейности.
На редовната февруарска сесия бяха взети и решения по докладни записки, свързани с управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

Още по темата