Държавите от ЕС са длъжни да защитят правата на сезонните работници

Държавите от ЕС са длъжни да защитят правата на сезонните работници


Нарушенията на законодателството на ЕС относно правата на заетостта, здравето и безопасността на трансграничните работници трябва спешно да бъдат адресирани, решиха  евродепутатите от комисията по заетост и социални въпроси. На 26 май те обсъдиха как трябва да бъде осигурена безопасна трансгранична мобилност на работната ръка с Йосип Аладрович, министър на труда и пенсионните системи в Хърватия, Никола Шмит, комисаря за работните места и социалните права, и Жорди Кюрел Готор, временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Европейския орган по труда.

Според евродепутатите агенциите, които назначават мобилните работници, трябва да носят по-голяма отговорност. Също така са необходими по-строги мерки за по-добра защита на работниците, за да не се стигне до това те да изгубят домовете си заедно с работата си. Истинската свобода на движение е възможна само ако работното място е безопасно.

Евродепутатите са дълбоко обезпокоени от сведенията за несигурни работни условия и липсата на мерки за безопасност за трансграничните, погранични и сезонни работници. Те осигуряват жизненоважна работна сила за земеделските стопанства в Германия, Франция и други държави членки и гарантират продоволствената сигурност в цяла Европа, но са често лишавани от права. Евродепутатите дадоха примери за проблемите, с които се сблъскват работниците в кланиците в Холандия и Франция, както и здравните работници от Румъния и България изпратени в Австрия.

Въпреки че уязвимото положение на 1,9 милиона командировани работници в Европа и 1,5 милиона трансгранични работници винаги е било проблем, кризата с COVID-19 прави техните проблеми още по-видими. Участниците в дебата подчертаха, че според законодателството на ЕС мобилните и командированите работници трябва да разполагат със същите права като националните работници. Те призоваха държавите членки да засилят инспекциите по труда, където е уместно съвместно с Европейския орган по труда, и да изпълнят изцяло законодателството на ЕС, регулиращо различните аспекти на мобилността, включително свободното движение, командироването на работници и координацията на социалното осигуряване.

Членовете на комисията по заетостта също подчертаха, че цифровизацията на процедурите и заявленията може да помогне за координирането на различните системи за социална сигурност на националните органи, за да се осигури социална защита за всички служители в ЕС. Преговорният екип на ЕП отговарящ за ревизирането на законодателството на ЕС относно координацията на системите за социално осигуряване също призова всички участници спешно да намерят балансирано решение като основен приоритет в социалната сфера.

 

Още по темата