Завърши плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

Завърши плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”


На 24 октомври 2020 г. приключи плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”. Реакторът бе презареден със свежо ядрено гориво за следващата, 26-а поред, горивна кампания. В 9:47 часа блокът бе включен в националната електроенергийна система, след проведена проверка и издадено одобрение от страна на Агенцията за ядрено регулиране, съобщиха от централата.

Плановият годишен ремонт е проведен при строго спазване на превантивните мерки, насочени към ограничаване на риска от заразяване с Covid-19. Целта е опазване на здравето на работещите, осигуряване на безопасната експлоатация на ядрените мощности и гарантиране на надеждни и стабилни енергийни доставки в предстоящия есенно-зимен период.

Плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй” започна на 22 септември.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи с пълно натоварване на мощността.

 

Екологично чисто производство на електроенергия

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство.

Към момента „АЕЦ Козлодуй” ЕАД експлоатира два ядрени енергийни блока – 5 и 6 блок с реактори тип ВВЕР-1000, и две хранилища за съхранение на отработено ядрено гориво (ОЯГ) – хранилище за ОЯГ с технология за съхранение под вода и хранилище за сухо съхранение на ОЯГ.

АЕЦ „Козлодуй”, чието мото е „Енергия за чиста природа”, има значима роля в борбата с климатичните изменения и реален принос за постигане на екологичните цели за декарбонизация. Производството на електрическа енергия от АЕЦ практически не генерира парникови газове и има съществен екологичен принос за опазването на околната среда. От въвеждането в експлоатация на 1 блок на АЕЦ „Козлодуй” до края на 2019 г., атомната електроцентрала е произвела 634 064 453 MWh електроенергия. Това е предотвратило освобождаването на около 753 822 хиляди тона емисии на CO2 в околната среда.

Само за миналата година електропроизводството на АЕЦ „Козлодуй” е спестило на населението и околната среда вредното въздействие на над 19.5 млн. тона въглероден диоксид (CO2), 64 хил. тона серен диоксид (SO2), 14 хил. тона азотни оксиди (NOх) и 1.7 хил. тона прах, съдържащ естествена радиоактивност.

Още по темата