Влиза в сила търговското споразумение между ЕС и Виетнам

Влиза в сила търговското споразумение между ЕС и Виетнам


От 1 август износът на стоки от Европейския съюз за Виетнам ще се облага с по-малки мита. Това е непосредственият ефект от влизането в сила на споразумението за търговия между ЕС и Виетнам, с което в крайна сметка ще се премахнат митата върху 99% от всички стоки, с които двете страни търгуват помежду си. 

Търговското споразумение на ЕС с Виетнам ще премахне практически всички мита между страните в рамките на десетилетие. Европейският парламент даде своето одобрение на споразуменията на ЕС с Виетнам за свободна търговия и защита на инвестициите на 12 февруари. Съветът ЕС на свой ред даде съгласие на 30 март. 

Целта е да бъдат елиминирани 99% от митата в рамките на седем години. Това би следвало да доведе до ръст на виетнамския износ към ЕС с 15 млрд. евро годишно до 2035 г. и на износа на ЕС за Виетнам с 8.3 млрд. евро на година. Разбира се, увеличението на експорта на ЕС с всеки 1 млрд. евро води до създаването на около 14 000 добре платени работни места  тук в ЕС. Това каза Херт Буржоа, докладчика на Европейския парламент, когато се обсъждаше това споразумение.

И в момента съществуват търговски и инвестиционни отношения, но не в достатъчна степен. Това е един изпълнен с енергия пазар с младо население. С икономически ръст от 6-7% всяка година Виетнам е много интересен за европейските инвеститори. През 2018 г. страната е изнесла стоки на стойност 38 млрд. евро за Евросъюза. В обратна посока са изнесени стоки за около 13.8 млрд. евро. С това споразумение за свободна търговия, основана на правила, ще има ръст на износа и в двете посоки.

С новото споразумение европейските дружества по-лесно ще осъществяват стопанска дейност във Виетнам – те вече ще могат да инвестират и да кандидатстват за обществени поръчки в условия на равнопоставеност с местните конкуренти.

 

Търговските отношения между ЕС и Виетнам

-Основните продукти, които ЕС внася от Виетнам, са телекомуникационно оборудване, облекло и храни.

-ЕС изнася за Виетнам главно машини, транспортно оборудване, химически и селскостопански продукти.

 

Съществува значителен дисбаланс в търговията между България и Виетнам

Социалистическа република Виетнам е традиционен партньор на България в региона на Югоизточна Азия. Понастоящем развитието на отношения между двете страни в търговско-икономическата сфера се основаваше на подписаното на 23 ноември 2006 г. Споразумение за икономическо сътрудничество между двете страни (в сила от 8 януари 2008 г.).

От 2005 г. е налице много бързо икономическо развитие на Виетнам и провеждане на реформи за отваряне на икономиката. В периода след 2005 г. в страната навлизат голям обем инвестиции във всички отрасли, разработват се инвестиционни планове за развитие на енергетиката, рудодобива и металургията, автомобилостроене, електроника, текстилна и обувна промишлености, риболов, производство на селскостопанска продукция.

Данните от Министерството на икономиката обаче показват, че съществува значителен дисбаланс в търговията между България и Виетнам, с постоянно отрицателно търговско салдо за българската страна, с изключение на 2016 година. 

Причина за негативното салдо е както прекратяването/ограничаването на някои позиции от българския износ за Виетнам (напр. азотни торове), така и значителното увеличаване на вноса от Виетнам на отделни стокови групи (кафе, каучукови изделия, въглища – през отделните години, филета и меса от риби и др.).

През миналата година стокообменът ни за първи път премина границата от сто милиона долара. Фирмите са си обменили стоки  на стойност 117.5 млн. щ.д., от които Българският експорт включва медикаменти, пшеница, ламарини, листове и ленти от мед, инсектициди, карбонати, пури  и други. 

Импортът от Виетнам се състои от: кафе, Полиацетали и епоксидни смоли, пневматични гуми от каучук, кокосови орехи, Полимери на пропилена, столове и седалки и други.

Още по темата