В диалог общините и бизнеса решават проблемите

В диалог общините и бизнеса решават проблемите


Очакванията за развитието на коронавирусната епидемия в условията на извънредно положение в страната постоянно се променят. Това пък налага и общините, и бизнесът да се адаптират, доколкото могат, към ситуацията – с нови проекти или продължение на други започнати по-рано, обсъждат се предложения за облекчаване на бизнеса в различни населени места. 

В този момента на несигурност местните власти успяват да отговарят адекватно на нуждите и на предизвикателствата пред бизнеса, като не се пропускат и  социалните мерки, насочени към хората. Важното е, че се търси диалога при решаването на проблемите.

В ограничаващата среда на пандемията от коронавирус общините и бизнесът реорганизират значителна част от дейността си, ползвайки дигитални средства, чрез нови производства и технологични начинания.

Община Варна 

предоставя шест товарни електрически велосипеда, осигурени по европейския проект “Товарно колело, променящо града” (City Changer Cargo Bike), съобщиха от общината. Стойността на един такъв велосипед в чужбина е 4000 евро, а тук – около 4000 лева. Този вид превоз на стоки е най-разпространен в Дания, Нидерландия, Белгия. Велосипедите са с различна вместимост, като товароподемността им е до сто килограма. „Ще може да ги използва всеки, който се запише при нас, тестовият период е десет дни. Ще бъдат предоставени безвъзмездно на наши съграждани и фирми, които имат интерес, а след това ще могат да си купят такива – от чужди доставчици или от производителя, който е от Варна и с който ние имаме договорни отношения“, обяснява Младен Иванов, ръководител на проекта и управител на ОП „Общински паркинги и синя зона“ в морския град.

Осигуряването на товарните електрически автомобили е част от политиката на Община Варна за стимулиране на екологичния транспорт в града. Целта е да се внедри новаторски подход при извършването на различен вид доставки на територията на града, като постепенно се наложи товарният велосипед като удобен вид превоз за извършване на услуги.

За трета поредна година 

община Габрово 

е претендент за наградата „Предприемчив европейски регион“, съобщават от пресцентъра на общината. Комитетът на регионите излъчи специално издание, в което общините могат да представят стратегии за устойчиво възстановяване на предприемачеството през следващите две години.

Визията на Габрово е да се развива като „зелен“, интелигентен и иновативен регион. Планират се дейности в три направления: дигитална трансформация на бизнеса, зелено предприемачество и екоиновации, повишаване на предприемаческата култура.

В изпълнението ще бъдат привлечени представители на образованието и бизнеса, академичните среди, неправителствени организации и местните власти.

В кандидатурата се подчертава ролята на Регионалния иновационен център „Амбициозно Габрово“, който ще интегрира усилията на ключовите участници за териториалното развитие и ще работи за създаването на иновативна култура.

Кандидатите за „Предприемчив европейски регион 2021-2022“ (ПЕР) ще бъдат оценявани по критерии като политическа визия и ангажираност, многостепенно управление, партньорство и сътрудничество, изпълнение на заложените мерки, комуникационни действия. Отличието ще бъде присъдено на максимум шест региона, които ще могат да приложат стратегии за икономическо и социално възстановяване след Ковид-19. Победителите ще бъдат обявени през февруари 2021 година.

Знакът ПЕР е създаден в партньорство с Европейската комисия и с подкрепата на Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и заинтересовани страни на равнище ЕС (Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средните предприятия, Асоциацията на европейските търговски палати и Социална икономика Европа).

Община Бургас 

се включва в инициативата Transformative Cities. Тя има за цел да отличи и популяризира добрите примери по света в прилагането на решения, свързани с икономически, социални, политически и екологични предизвикателства.

Кандидатурата на Бургас е в сектор „Енергия“, съобщиха от общината. В това направление през последните години са постигнати сериозни успехи при изпълнението на мерки за обновяване на градския сграден фонд. Започна подмяна на уличното осветление с енергийноефективно. Направени стъпки за популяризиране на електрическите превозни средства. В Бургас те могат да зареждат безплатно на няколко места и не плащат такса за синя и зелена зона. Предстои градът да се сдобие и с 56 нови електробуса.

Заедно с това Бургас се възползва в най-пълна степен сред всички градове у нас от Националната програма за енергийна ефективност. В града са санирани със средства от националния бюджет близо 200 стари панелни блока. Бургас е сред най-активните и по програма за саниране на по-малки жилищни сгради с европейски средства от ОП „Региони в растеж“. По нея се обновяват около 30 кооперации, много от които сгради с историческа стойност в центъра на града.

От 2008 г. общината е въвела мерки за енергийна ефективност и в сградите на общо около 100 детски градини и училища на своя територия.

Победителят ще бъде определен от вота на хората. В своята категория („Енергия“) Бургас е на финал с организации от испанския Валядолид и палестинския Газа.

Добрите практики на победителите от всяка категория ще бъдат популяризирани по целия свят чрез публикации във водещи издания. Има предвидена и символична парична награда в размер на 1500 евро, които Община Бургас предвижда да използва за провеждане на публична кампания за повишаване знанията на нейните жители за енергийна ефективност, ползите от нея и устойчивото управление на енергията.

Още по темата